01
Faaliyet ruhsatının verilmesi

Yatırımcı şirket kayıt müracaattan önce gerekir faaliyet için ilgili bölümden ruhsat için başvuruda bulunsun. Bu hususta şirket kayıt bölümü aşağıdaki kontrolleri yapar

 • faaliyetleri konusunda verilen ruhsatın uyumluluğu
 • şirket konusu veya ruhsatı bakanlık veya diğer devlet kurumlarla bağlı olduğunda gerekir ilgili bölümden işlem yapıla.
 • Ruhsat sürecinin bitişi
 • Gelecekte medeni ortaklar arasında ihtilaf yaranmaması için ruhsat şirket adına olması uygun görünür, bu işlem için kuruluş sürecinde olan adı onaylayıp hemen şirketin adına ruhsat verilsin.
02
Tüm tescil belgeleri sağlanması

Yatırımcının şirket kayıt kurumuna ve istenilen şirket kayıt bilgilerin verilmesi ve yatırımcıya çeşitli yolarla (başvuru, buruşur ve …) kayıt masraflarını belirtilmesi, bu bilgiler serbest bölgeler ticari- endüstriyel kurallarına ve ticaret kanunun tabi tutulur.

03
Ticaret İsim onayı
 • Yatırımcı isim isteğinde İranlı ve yabancı adlardan seçe bilir
 • isim istek formu yatırımcı tarafından doldurulup şirket tescil bölümüne verilir.
 • teklif olan adlar İslami ve ürf kurullarına aykırı olmamalıdır.
 • anlamlı olmalıdır
 • şirketin önceki veya sonraki adı vurgulamak gerekir
 • Ticaret kanununu 20. maddesine göre şirketler 7 türe ayrılı, işbu 7 şirketlerden gayrı, şirket adında ortaklar adı taşımamalıdır.
 • İsim benzerliğin karşısın almak için (Serbest bölge içinde ya dışında) Aras eki şirket ismine artırılacaktır.
 • Ticari unvan onaylandıktan sonra hiçbir gerçek veya tüzel kişi bu ismi soyadı olduğu halde bile seçemez.
 • isim verildiği tarihten geçerliliği 3 aydır, süreç bittikten sonra yeniden soruşturma gerekir.
 • İlgili şirket kayıt başkanı ticari ismin kontrol ve detaylarını inceledikten sonra onaylayıp paraf eder.

Ticari ismin tastiklenip şirket tescil birimine izin belgeleri alındıktan sonra sonraki aşamalar geçilir.

04
Gerçek kişilerin isim kayıt belgelerin yazılması
 • Bölge kayıt birimi tarafından isim formunun tastiki
 • Şirket ortakları ve kurucular tarafından imza ve onaylanmış düzenlenmiş beyanname ve ana tüzüğünün sunulması (iki nüsha)
 • Kurucular ve şirket yönetici kurulu genel kurul tutanağı (her biri iki nüshada)
 • Kuruluş halinde olan şirketin yönetim kurulunun ortaklık ve yatırım onayı, yatırım miktar yüzdesi (hisseler- ortak hisse) belirlenmelidir. Ayrıca tüm toplantılar ve yönetim kurulu katılması için temsilcinin belirlenmesi ve imza hakkı olan kişilerin imzası ile şirket veya kurucular mührü ile beraber olmalıdır.
 • ilgili ülkenin yetkili tescil kurumundan yabancı kurum ya şirketin tescil onayı
 • şirket veya yabancı kurumun ana tüzüğü
 • yönetim kurulu tutanağı ve tescil onayı yetkili makamların imza, mühür ve konsolosluk ve İran İslami Cumhuriyeti dışişleri bakanlık onayı ile birlikte.
 • Tüm belgeleri yeminli tercüman tarafından Farsçaya çevrilmelidir.
 • şirketin en azı 35% sermayesinin bölge bankalarından yatırıldığı onayının sunulması.
05
kayıt masraflarının ödenilmesi ve sekreterlikten ticari isim belirleme formuna özel numara alması
 • Yatırımcıdan kayıt masrafları yönetim kurulunun belirlediği gibi alınıp finansal formlar ve makbuzlar maili işleri memurluğuna tebliğ olunur.
 • Sekreterlik numarası ticari isim formuna tahsis edilir.
06
kayıt belgelerinin kontrolü
 • Yatırımcıya eksik belgelerin belirtilmesi ve kayıt belgelerinin kontrolü
 • Şirketin türün belirlemesi
 • Kurucular tarafından verilen şirket özel kaydı beyanname ve tüzüğün doldurulması
 • Şirketin ana merkezi, gerekir Aras Serbest bölge hudutlarına olmuş olsun.
 • Ortaklar ve kurucular ve ortakların hisse ve sermaye miktarı
 • Şirket sermayesi geneli ortaklar hisse toplamı olması
 • Ortakların soyadı seçilmiş isimde ticaret kanununu 95. maddesine uygun olarak, bu konu ticari isim bölümünde değerlendirilmiştir.
07
Nakit ve gayri nakit sermayenin belirlenmesi

Şirket sermayesi Makine, fabrika ve arazı gibi gayri nakit olursa tapu senedi değişiminde şirket adına yapıldığından dolayı ilgili idari ve mercilerden (vergi, belediye, sosyal güvenlik, su, elektrik ve doğal gaz ve s.) borç soruşturmaları yapar. Tescil şirketi sorumluluk taşımaz, sermaye teknik bilgi olduğunda tarafların anlaşmasına bağlı olarak davranılır nitekim limitit kurumlarda gayri nakit sermaye ortakların anlaşması ile yapılır (tutanak olarak). Taraflar anlaşmadığı durumunda resmi mahkeme uzmanı tarafından yapılacaktır lakin anonim şirket gayri nakit sermayesi yalnız resmi mahkeme uzmanı tarafından değerlendirilir.

 • İmza hakkı olan şirket müdürleri ve yöneticileri adları limitet oldukta ana tüzükte anonim oldukta beyannamede eklenir. Birici kurucular ve ortaklar tutanağı ile denkleştirilmelidir.
 • Kar dağıtımını kontrolü
 • Şirket hesaplarının incelenmesi
 • Şirket feshinde ticaret kanununun tasarısının 141.maddesine bağlı
 • Kuruluş tarihi ve sürecin belirlenmesi
 • tüm ortakların ve hissedarların şirket bildirgesi ve beyannamedeki imza kontrolü
 • ana tüzüğün incelenip kontrolü ve ana tüzüğün şirket bildirgeleri ve beyannamedeki denklemesi
 • ticaret kanununun tasarısının 94 ve 115. Maddesine bağlı olarak şirketin genel normal kurumlar ve genel olağanüstü kurumları ve yönetim kurulu görevleri belirlenmek gerekir.
 • Yabancı uyrukluları için pasaport veya kimlik kartının alınması
 • şirket bildirge ve beyannamesinde kart ve özelliklerin denklenmesi (kimlik tespiti)
 • işlemler vekil tarafından yapıldığında vekâletname sunulması, yetkiler kesin olarak vekâletnamede belitlenmelidir.
 • kayıt defterinde başvuru sahibi imzası
 • başvuru sahibi sirküleri
08
son aşama

Kuruluş tebliğinin ön yazısı

Şirket bildirge ve beyanname ve ana tüzük özeti kuruluş tebliğinin ön yazısında bildirilmelidir, şirketin kuruluş ve tescil numarası

09
Kayıt defterinde gerçek kişilerin şirket bildirge ve beyannamesi tasdiki
 • defterlerde tek kalem ve okunaklı hatla yazılmalıdır, belirlenen yerden boş yer bırakmayın, ayrıca yan ve satıra aralarında yazı yazmak yasaktır.
 • yazılış sırasında yanlışlık oluğunda kırmızı kalemle üzerinde rakam vererek açıklama bölümünde doğrusunu yazınız, ayrıca gerekir konu tüzel kişilerin temsilcisi tarafından onaylansın.
 • cümle sonları işaretle kapatılmalıdır.
10
Defterde onaylanmış ticari isminin yazılması

Benzer isimler önlemek için özel tescil birimi defterinde gerçek ve tüzel kişilerin isimleri geçmiş kayıtların kontrol edilip kayıt tutulur.

11
Sekreterlikten defterler polomu için beyannameye özel numara verilmesi
12
Ticari defter kapanış tastık aşamaları
 • Ticari defter beyannamede sayfa satırlarının sırası eşitlenmesi
 • birinci ve son sayfanın mühürlenmek gerekir, ayrıca diğer detayların belirlenmesi
13
Kapanış tastık ticari defterinin beyannamede kaydı
14
Yatırımcının mühürlü tescil belgeleri ve kuruluş tebliğinin bir nüshası
15
kuruluş tebliğini bir tastık nüshasının memurluğuna gönderilmesi
16
Yerel ve resmi gazeteye şirket kuruluş tebliğinin gönderilmesi

Son

Zengin madenlerin varlığı ve bağımlı endüstriler yaratması ve altyapı ağlarına yakın olması ve biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim gibi yeni teknolojiler geliştirme temeli olması, bölgeye potansiyelini artırmak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve böylece yükselmek için ideal bir koşul sağlıyor. ekonomik, bilimsel ve yenilikçi katkılar ve gelişmeler için bölgede birincilik.

Bizimle iletişime geçin

Telefon

041-3135

Email:

Info@arasfz.ir

Address:

Doğu Azerbaycan - Aras Serbest Bölge - Julfa - Aras Serbest Bölge Ofis Sitesi