Kurumda sanayi ve maden ticaret odası temsilciliği kurulduktan sonra, gerçek ve tüzel kişileri ticaret kartı ve serbest bölgeden mal ihracat ve ülke gümrüğünden iktisadi memurluğu tarafından tastık yapılmaktadır.
Bütün adaylar yukarıdaki belgelerle birlikte ticaret kartı ve ticaret odasından sertifikasyonu temin için kurumun iktisadi memurluk binasına müracaat yapa bilirler. Adres: Birinci faz- İşletme birimi

A
Tüzel kişiler ticaret kartı almalarından dosya düzenlenmesi için gereken belgeler
 • Ticari defterin isim kayıt beyannamesinin orjinalı (tescil kurumu onaylı)
 • Kapanış defretler ve tescil kurumundan kapatılmış defterlerin tastikli
 • Şirket bildirge kopyası (LT şirketlerinde)
 • Şirket tescil beyannamesinin kopyası
 • Şirketin ana tüzüğü kopyası ve şirketin kuruluş gazete tebliği
 • Sabıka kaydı
 • Genel müdür kimlik cüzdanının tüm sayfalarından kopya
 • Banka tastiki (A formu)
 • 3 adet genel müdürün 6*4 fotoğrafı (yeni, basit, tam yüz)
 • Erkekler için tezkere kartı
 • En azı sorumluluk yaşı kadınlarda 18 yaşı bitirmiş olması gerekir
 • İşyerinin tapu veya kira anlaşmasının kopyası (resmi-sıradan, sıradan olduğunda orijinal belge gereklidir)
 • İşletmenin özellik formu (B formu), Farsça- Latince, İran kod ve ücret özellikler formu (İran kod alması için makbuz ödemesi)
 • Ticaret kartının taahhüt formun doldurulması ve imzaların noterlik tarafından seküleri(D formu)
 • muteber işletme izini veya atölye kimlik kartı kopyası (üretim birimlerinde)
 • ticaret kartının verilmesi için vergi işleri dairesinin onayı (orijinal)
 • aşağıdaki tutarların ödenilmesi:
 • Tebriz milli bankası 91981 nolu hesaba veya 217.580.0417.004 nolu SİBA milli banka hesabına 440.000 Riyal
 • Üretim şirketleri için 56000/51 nolu SEPAH banka hesabına 2.500.000 riyal
 • İşletme ve hizmet şirketleri, sermayeleri 100 milyondan fazla olmadığı şartı ile yukarıdaki hesaba 2.000.000 Riyal
 • 85000/73 nolu SEPAH bank hesabına 150.000 Riyal
 • 888831 nolu SEPAH bank hesabına 800.000 Riyal

Not 1: Yabancı uyruklu kişiler tüm belgelerden ilave 6 ve 10 bentler hariç, ülke konsolosluk tarafından çalışma izinin ve ikamet tasdiki gerekir.

Not 2: Kamu kurumlarında daimi çalışmamak (Kamu şirketlerinin yöneticiler hariç)

Ayrıca başvuruda bulunan kişilere kolay hizmetler sağlamak için Sanayi işleri, yatırım, işletim ve gümrük yardımcı tutarları ATM veya POS aracılığı ile yapa bilirler.

B
Gerçek kişilere ticaret kartı almalarından dosya düzenlenmesi için gereken belgeler
 • Ticari defterin isim kayıt beyannamesinin orijinali (tescil kurumu onaylı)
 • Sabıka kaydı
 • Milli kart ve kimlik cüzdanının tüm sayfalarından kopya
 • 3 adet genel müdür 6*4 fotoğrafı (yeni, basit, tam yüz)
 • Banka tastiki (A formu)
 • Erkekler için tezkere kartı
 • En azı sorumluluk yaşı kadınlarda 18 yaşı bitirmiş olması gerekir
 • İşyerinin tapu veya kira anlaşmasının kopyası (resmi-sıradan, sıradan olduğunda orijinal belge gereklidir)
 • İşletmenin özellik formu (B formu), Farsça- Latince
 • kimlik ve tanıdıcıların ilanı (C formu) akademik sertifika kopyası/ veya üretici bakanlıklardan üretim izni
 • Ticaret kartının taahhüt formun doldurulması ve imzaların noterlik tarafından seküleri(D formu)
 • Kapanış defterleri ve tescil kurumundan kapatılmış defterlerin tastiki
 • muteber işletme izini veya atölye kimlik kartı kopyası (üretim birimlerinde)
 • aşağıdaki tutarların ödenilmesi:
 • 217.580.0417.004 nolu SİBA Tebriz Merkez Milli banka hesabına 440.000 Riyal
 • 56000/51 nolu SEPAH bank hesabına 150000 Riyal
 • 58000/73 nolu SEPAH bank hesabına 100000 Riyal
 • 888831 nolu SEPAH bank hesabına 800000 Riyal

Not 1: Yabancı uyruklu kişiler tüm belgelerden ilave (6 ve 10 bentler hariç) ülke konsolosluk tarafından çalışma izinin ve ikamet tasdiki gerekir.

Not 2: Kamu kurumlarında daimi çalışmamak (Kamu şirketlerinin yöneticiler hariç)

Zengin madenlerin varlığı ve bağımlı endüstriler yaratması ve altyapı ağlarına yakın olması ve biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim gibi yeni teknolojiler geliştirme temeli olması, bölgeye potansiyelini artırmak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve böylece yükselmek için ideal bir koşul sağlıyor. ekonomik, bilimsel ve yenilikçi katkılar ve gelişmeler için bölgede birincilik.

Bizimle iletişime geçin

Telefon

041-3135

Email:

Info@arasfz.ir

Address:

Doğu Azerbaycan - Aras Serbest Bölge - Julfa - Aras Serbest Bölge Ofis Sitesi