Yasal Yatırım Avantajları

 • Çeşitli ekonomik faaliyetlerde çalışma tarihinden 20 yıla kadar vergi muafiyeti
 • Hammadde ve malike ithalinde gümrük ve ticari kar mevduat muafiyeti
 • Yurtiçine katma değer yasalarına tabi üretilen malların ihracı olasılığı
 • Yurtdışına maksimum formalitelerle üretilen malların ihracı
 • Yabancı malların maksimum formalitelerle ihracı ve transiti
 • İslami şeriat aykırı mallar hariç her türlü mal ithal serbestliği
 • Temlik ve devletleştirmek beraberinde yabancı yatırımcıların yasal haklarının güvenç altına alınması
 • Yabancı yatırımcıların her türlü ekonomik faaliyet olasılığı
 • Serbest bölge kurumunun kendi tarafından şirket kaydı
 • Yabancılar için İran ortağı olmaksızın yüzde yüz yatırım olasılığı
 • Yabancı uyruklular için giriş-çıkış izini istenmiyor

Bölgesel yatırım avantajları

 • Jeostratejik konumu
 • 300 milyon kişilik Pazarın yanı sıra CİS ülke sınırdaşlılığı
 • 6 uluslararası ulaşım koridoru ve ipek yolu üzerinde yerleşmesi
 • Avrupa kapısı olarak Türkiye sınırına yakın
 • İran kuzey ülkeleri ile Basra körfezine kara yol ve raylı ulaşım olasılığı
 • Doğa bağlayıcısı faktörü olarak Aras nehri
 • Tebriz kenti destekli

Gümrük Avantajları

 • Bölgede mal sipariş kaydı ve üzün vadeli akreditife
 • Mal sahibi seçimi ile yük boşaltma personeli
 • Mal çıkartıldıktan sonra mal sahibine giderlerine destek için 15% gere ödenilmesi
 • Anlaşmalı olarak banka garantisi terhis
 • Terhisten önce malın alınması
 • Mal sahibinin isteği ile depo makbuzunun ayrılması
 • Bölgede aktif ekonomik çalışanlara 20 yıla kadar vergi muafiyeti
 • Gönderme tasdikinin verilmesi
 • Bankalara sunmak için muamele oluna bilir depo makbuzu
 • Gümrük biriminin çalışma satı 18 kader olup son yüklemeye kader süre bilir.
 • Tatil günlerde bile yük boşaltma

Zengin madenlerin varlığı ve bağımlı endüstriler yaratması ve altyapı ağlarına yakın olması ve biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim gibi yeni teknolojiler geliştirme temeli olması, bölgeye potansiyelini artırmak ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmak ve böylece yükselmek için ideal bir koşul sağlıyor. ekonomik, bilimsel ve yenilikçi katkılar ve gelişmeler için bölgede birincilik.

Bizimle iletişime geçin

Telefon

041-3135

Email:

Info@arasfz.ir

Address:

Doğu Azerbaycan - Aras Serbest Bölge - Julfa - Aras Serbest Bölge Ofis Sitesi