جایگاه تراتزیت در منطقه آزاد ارس

وجود شبكه های دسترسي ‌و محور هاي اصلي حمل‌ و ‌نقل و مواصلات از نیازهای ضروری برای دستیابی به اقتصاد پویا می باشد. موقعيت مكاني منحصر به فرد منطقه آزاد ارس در امكان برقراري ارتباط مستقيم با 4 كشور شمالي منطقه و از آن طريق به ساير مناطق در پهنه‌اي وسيع تر را فراهم کرده است. نزدیکی به پلدشت و مرز، هم مرز بودن محدوده جلفا با جمهوری خودمختار نخجوان، محدوده نوردوز با کشور ارمنستان ، محدوده قلي‌بيگلو با کشور آذربايجان، امكان ارتباط‌گيري با خطوط ارتباطي بين‌المللي را از شرق و غرب فراهم ساخته و آنها را به هم مي‌پيوندد.

زیرساختهای حمل و نقل موجود در منطقه آزاد ارس

حمل و نقل جاده‌اي

جادة تبريز به جلفا به طول 137كيلومتر تا شهر مرند يعني تا حدود 65 كيلومتري جلفا به صورت بزرگراه موجود وداراي استاندارد قابل قبولي است. از مرند تا جلفا نيز راه اصلي آسفالته موجود است كه درشرايط فعلي و با سطح ترافيك عبوري آن، مناسب می باشد. همچنین در حال حاضر بزرگراه مرند- جلفا در دست احداث است. بدين ترتيب صرفنظر از محدوديت هاي به وجود آمده در فراسوي مرزها، شبكة ريلي وجاده اي منتهي به جلفا به خوبي قادراست درداخل كشور براي ايفاء نقش كريدور شمال– جنوب وظايف كاركردي خود را به انجام رساند.

شبكه‌هاي جاده‌اي ترانزيتي استان آذربایجان شرقی استخوانبندي شبكه ارتباطي استاني را تشكيل مي‌دهند. دو محور ميانه – تبريز – جلفا و بازرگان در كنار محور تبريز – مياندوآب مهمترين شبكه ارتباطي جاده‌اي استان مي‌باشند كه ساير شبكه‌هاي زيربنايي استان حول همين دو محور متمركز شده‌اند. در واقع محور تبريز – جلفا – خداآفرين – اصلاندوز ارتباط مبادي ورودي و خروجي استان را از طريق جلفا، نوردوز و خداآفرين با كشورهای ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان برقرار ساخته است.

حمل و نقل ريلي

وجود شبکه های مهم راه آهن در منطقه قفقاز جنوبی و کشورهای cis از یک سو و وجود راه آهن با قدمت بیش از یکصدسال در این منطقه امکان استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی را فراهم کرده است. شبكه ريلي كشوري در استان آذربایجان شرقی ميانه را به مراغه و تبريز متصل مي‌كند و تبريز را از طريق صوفيان به ايستگاه رازي (مرز تركيه) در شمال غرب كشور و از طريق مرند به مرز جلفا در شمال استان مي‌رساند. در واقع پراكندگي شبكه راه‌ﺁهن استان به گونه‌اي است كه بين هشت مركز شهرستان از 14 شهرستان اين استان و تعدادي از شهرهاي واقع در مسير خود ارتباط برقرار مي‌كند. شبكه راه آهن جلفا كه امکان ارتباط از طريق شبكه سراسري به مرز جمهوري خودمختار نخجوان و بالعكس به داخل كشور را ميسر كرده است، داراي 609/31 كيلومتر خط اصلي و 465/67 كيلومتر خط فرعي مي‌باشد، كه به ترتيب 3/5 و 99/4 درصد خطوط راه آهن استان را به خود اختصاص داده است و تراكم خطوط آهن در شهرستان را به 931/5 كيلومتر در هر صد كيلومتر مربع رسانيده است.

حمل و نقل هوايي

فرودگاه تبريز در سال 1336 با مساحت 800 هكتار و در فاصله 287 مايل هوايي تهران احداث شده و در سال 1370 از سطح فرودگاه داخلي به فرودگاه بين‌اللملي ارتقاء يافته است و براساس گزارش طرح آمايش ﺁذربايجان شرقي، توان تبديل به هاب هوايي منطقه شمال غرب كشور و ارائه خدمات بين‌‌المللي در منطقه قفقاز را دارد. علاوه بر فرودگاه تبريز، فرودگاه سهند در 120 كيلومتري تبريز و 8 كيلومتري مراغه به منظور انجام پروازهاي داخلي احداث شده است و به عنوان يك فرودگاه محلي در ترابري كالا نقش ايفا مي‌كند. همچنین فرودگاه بین المللی جمهوری خودمختار نخجوان که در فاصله 50 کیلومتری منطقه آزاد ارس قرار دارد از دیگر مسیرهای دسترسی هوایی به این منطقه به شمار می رود.