بازار آراز

نوع فعالیت: مراکز تجاری
آدرس: جلفا-جنب پارک جنگلی