بازار سپاه

نوع فعالیت: مراکز تجاری
آدرس: جلفا-خیابان ولایت فقیه