مجتمع لاچین سنتر

نوع فعالیت: مراکز تجاری
آدرس: جلفا-جاده کلیسا