مناقصه و مزایده

 

عمليات اجرایی احداث یک باب ساختمان 16 واحدی

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات اجرایی احداث یک باب ساختمان 16 واحدی را با برآورد اوليه 18،007،203،585ریال (هجده میلیارد و هفت ميليون و دویست و سه هزار و پانصد و هشتاد و پنج ريال) بر اساس فهرست بهاءسال 1393 از طريق مناقصه...

عمليات افزایش روشنایی آمفی تئاتر و دریاچه پارک کوهستان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عمليات افزایش روشنایی آمفی تئاتر و دریاچه پارک کوهستان را با برآورد اوليه 749,866,258,3 ریال (سه میلیارد و دویست و پنجاه و هشت ميليون و هشتصد و شصت و شش هزار و هفتصد و چهل و نه ريال) بر اساس فهرست...

مناقصه عملیات تکمیل محوطه سایت اداری با در نظر گرفتن حصار سبز

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات تکمیل محوطه سایت اداری با در نظر گرفتن حصار سبز را با برآورد اوليه 52،617،895،150 ریال (پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفده ميليون و هشتصد و نود و پنج هزار و یکصد و پنجاه ريال) بر اساس فهارس ب...

عملیات اجرای محوطه سازی بیرونی کاروانسرای خواجه نظر

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای محوطه سازی بیرونی کاروانسرای خواجه نظر را با برآورد اوليه 5،349،909،224 ریال (پنج میلیارد و سیصد و چهل و نه ميليون و نهصد و نه هزار و دویست و بیست و چهار ريال) بر اساس فهرست بهاءسال 1...

بازسازی و مرمت کاروانسرای خواجه نظر

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد بازسازی و مرمت کاروانسرای خواجه نظر را با برآورد اوليه 3،244،579،727 ریال (سه میلیارد و دویست و چهل و چهار ميليون و پانصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و بیست و هفت ريال) بر اساس فهرست بهاءسال 1393 از...

عملیات جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ریزی محوطه دبستان دخترانه معرفت

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت ریزی محوطه دبستان دخترانه معرفت را با برآورد اوليه 1،716،690،996 ریال (یک میلیارد و هفتصد و شانزده ميليون و ششصد و نود هزار و نهصد و نود و شش ريال) بر اساس فهرس...

مناقصه عمومي عملیات اجرای باند دوم محور جلفا- مرند

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای باند دوم محور جلفا- مرند را با برآورد اوليه 189،148،343،592 ریال (یکصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و چهل و هشت ميليون و سیصد و چهل و سه هزار و پانصد و نود و دو ريال) بر اساس فهرست بها...

مناقصه عمومي عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات نگهداری فضای سبز پارک کوهستان، را با برآورد اوليه 2002000000 ريال (دو میلیارد و دو میلیون ریال) از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.

تجدید مزایده واگذاري بصورت اجاره کانکس های اطلاع رسانی ویژه گردشگران

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، کانکس های اطلاع رسانی ویژه گردشگران واقع در سطح منطقه را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره به شرکت های دارنده مجوز فعالیت در حوزه گردشگری واگذار نمايد.

مناقصه عملیات اجرای پل بر روی مسیل لیوارجان در محور D

سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد عملیات اجرای پل بر روی مسیل لیوارجان در محور d را با برآورد اوليه 31,875,452,678 ریال (سی و یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و هفتاد و هشت ريال) بر اساس فه...

آرشیو اخبار

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج